Elektromotory

Jednofázové a trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory.